Vår skördedrönare

Skogen är fantastisk både som enastående natur och som källa till förnyelsebar råvara. Skogen har en central roll i att svara upp mot klimatutmaningen. Med vår skördedrönare möjliggör AirForestry framtidens skogsbruk. Och vi gör det lika effektivt som skonsamt. Vår skördedrönare består av en högkapacitetsdrönare tillsammans med ett skördeverktyg.

Skördeverktyget

Vårt 60 kilo lätta skördeverktyg är helt anpassat för att det ska kunna flyga ut med drönaren direkt till det område som ska gallras.

Väl på plats tar verktyget tag i toppen på trädet, kramar om det och kvistar trädet för att sedan såga av stammen. Därefter behålls trädet i verktygets grepp hela vägen till närmaste bilväg. Det här är ett helt nytt sätt att gallra skog på.

Drönaren

Högkapacitetsdrönaren är 6,2 meter i diameter. Det är med den som vi skapar framtidens skogsbruk.

Med drönaren kan träd gallras för att sedan transporteras till närmaste bilväg. Vi designar enligt vår utvecklingsprocess med spårbarhet.

Med en specialkonstruerad struktur i kolfiber och vinklade rotorer når vi den precisionsflygning som är nödvändig för att bära verktyget och trädet.

Här ser ni den tillsammans med teamet som satte ihop den för första gången – den 18 oktober 2021.

Prototyp 0.4

Vår andra prototyp är 2,5 meter i diameter, designad med maskinfrästa detaljer samt kolfiberrör och baseras på standard kvalitetskomponenter och styrsystem för drönare.

I januari 2021 hade vi vår första testflygning med last där vi kunde visa på såväl god kapacitet som manövreringsförmåga.

Prototyp 0.1

Vår första prototyp som är 1 meter i diameter, byggdes ihop på bara ett par dagar och testflögs i juni 2020.

Syftet med den här drönaren var främst att validera rotorkonceptet. Och den gav ett starkt intryck, både hos kunder och investerare.