# Re-inventing Forestry

Vi bygger framtidens skogsbruk

AirForestry gör det möjligt att gallra skog på ett helt nytt sätt, nämligen från luften. Genom vår innovativa gallring bidrar vi till att minska koldioxidutsläppen från skogsarbete samtidigt som vi ökar skogens förmåga att binda kol.

Genom att skapa bättre skogar bidrar vi till ett mer hållbart samhälle – såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Det är inte bara vårt främsta mål utan också vår främsta drivkraft.

Sverige har en av världens finaste skogar. Det kan vi tacka vår aktiva skogsskötsel för. Gallring är en viktig del av den och ett nödvändigt skogsvårdande moment som bidrar till att öka skogens värde.

Att bruka skogen är ett långtidsprojekt. Det som skördas idag har tidigare generationer förvaltat och det som planteras idag ska skapa värde för våra barnbarn.

Spela videoklipp

Eldriven gallring från luften

Med AirForestrys eldrivna skördedrönare är det möjligt att gallra från luften utan att skada mark eller omkringliggande träd. Med våra drönare tar vi oss enkelt ut till trädet som ska gallras.

Väl på plats tar drönaren tag i toppen på trädet och kvistar av det på bara några sekunder. Grenar och barr faller tillbaka till marken så att näringen stannar kvar och bidrar till fortsatt växtlighet.

När drönaren har lyft stammen transporteras den till närmaste bilväg. Processen styrs från en operatörsstation som sätts upp vid varje gallringsområde.

Genom att ha en fast operatörsstation kan AirForestrys teknik förbättra arbetsmiljön för operatörerna drastiskt genom bland annat bättre ergonomi.

0 %

Eldriven

Både drönare och verktyg drivs av effektiva elektriska motorer med batterier som energilagring och nyttjar gravitationen till fördel.
0 %

Energianvändning

Vi använder ca hälften av energin per gallrat träd jämfört med traditionell teknik*.

0 ton
CO2

Minskade direkta utsläpp

Potential att undvika mer än 150 000 ton koldioxid per år i direkta utsläpp i Sverige genom eldrivet istället för diesel*.
Källor

Vi främjar biologisk mångfald

För att gallra skog idag används idag 15 ton tunga markgående maskiner. När maskinerna tar sig fram via stickvägar fälls det onödigt många träd och buskar försvinner.

Maskinerna gör även djupa spår i marken som förstör växter och rötter och leder till urlakning av kvicksilver.

Genom att gallra från luften kan AirForestrys teknik bevara och skydda träd, mark och växter samt göra skogen mer vital. På så sätt förbättras miljön i skogarna och vattendragen.

Vill du veta din skogs möjliga tillväxtpotential?

Genom ökad tillväxt binds mer CO2 in i skogen samt ökar skogens virkesförråd. Fyll i hur mycket skog du förvaltar idag samt när du planerar utföra din nästa första-gallring. Så beräknar vi din skogs möjliga tillväxtpotential.

"Vi står inför en stor klimatutmaning. Och det finns bara möjligheter. På AirForestry tar vi vara på dem."

Olle Gelin
VD & Grundare AirForestry

Var med och bygg framtidens skogsbruk!

Vi på AirForestry letar alltid efter skickliga medarbetare som drivs av samma vision som vi – att bidra till bättre skogar och en mer hållbar värld. Vill du vara med på resan mot en bättre framtid? Kontakta oss!

Nyheter

Pressmeddelande

AirForestry säkrar finansiering på 30 miljoner

Nyheter

AirForestry sätter skogsbruk och teknisk innovation i fokus på prestigefull lista

Pressmeddelande

Svensk innovation inom skogsbruk i topp på nordisk och baltisk Cleantech tävling