Pressmeddelande
september 1, 2022

Svensk innovation inom skogsbruk i topp på nordisk och baltisk Cleantech tävling

Idag meddelar AirForestry, ny teknologi för att gallra skog från luften, att företaget utnämnts som ett av totalt 25 innovationsbolag i tävlingen Nordic CleanTech 2022 som anordnas av Cleantech Scandinavia. Med över hundra ansökningar från åtta marknader är AirForestry det enda företaget inom skogsnäringen att nomineras i årets upplaga.

 

AirForestrys metod för skogsgallring har flera fördelar för både klimat, miljö och skogsbolagen. Gallringsdrönaren och verktyg drivs av el och nyttjar gravitationskraften för effektiv gallring. Metoden använder 50 procent mindre energi per gallrat träd jämfört med konventionella metoder. För skogsbolagen kan arbetsskador från framförandet av tunga maskiner elimineras samtidigt som arbetet effektiviseras.

 

”Skogen och skogsbruket är en av de viktigaste pusselbitarna för att säkra en hållbar framtid. Idag samlar svenska skogar in dubbel så mycket koldioxid som det totala utsläppet i Sverige. Med hjälp av ny teknologi kan vi göra en hel industri fossilfri, samtidigt som vi bidrar till ett effektivare skogsbruk som är både bättre för skogsägare och klimatet. Att vi blir utnämnda som en av 25 innovationer är ett kvitto på att vi är på rätt spår”, kommenterar Olle Gelin, vd och medgrundare till AirForestry.

 

Finalen i Nordic CleanTech 2022 avgörs i Oslo, Norge den 25:e-26:e oktober i år. Syftet med tävlingen är att överbrygga gapet mellan startups, nya klimatinnovationer och riskkapital.

 

”Det är tredje året som jag arrangerar den här tävlingen och mångfalden och kvaliteten på företagens lösningar för att hantera klimatförändringarna blir bara bättre och bättre”, säger Laura Fostinone, Ventures och Innovation Manager på Cleantech Scandinavia.

 

Om AirForestry

AirForestrys banbrytande teknologi gör det möjligt att gallra skog på ett helt nytt sätt, från luften. Företagets innovation gör det möjligt att bedriva ett fossilfritt, hållbart och mer kostnadseffektivt skogsbruk. Bolaget har tillstånd från Transportstyrelsen att flyga gallringsdrönare och nästa steg är att lansera skarpt på marknaden. AirForestry grundades 2020 och har sedan starten ett nära samarbete med Sveaskog och stöttas av Vinnova.