Pressmeddelande
december 22, 2021

AirForestry får Vinnovastöd för utveckling av gallring med drönare

AirForestry är innovationsbolaget som vill bidra till framtidens skogsbruk genom att utveckla tekniken att gallra träd från luften med drönare. Bolaget har fått två stöd från Vinnova för att utveckla teknik och möjliggöra kommersialisering .

Tidigare i år lanserade AirForestry, bolaget som vill vara med och erbjuda en ny lösning för skogsbruket som förbättrar skogens roll i klimatomställningen. AirForestry bygger på en banbrytande ny teknik som använder eldrivna drönare för gallra träd direkt från luften. Det är en typ av gallring som ger lägre utsläpp och mindre påverkan på den omkringliggande naturen.

”Det har hänt mycket bara sedan vi lanserade under hösten. Tillsammans med vår samarbetspartner Sveaskog har vi fortsatt utveckla vårt koncept och testat tekniken på delsystemnivå. Nu är det dags att ta nästa steg. Vi är väldigt stolta och tacksamma för de två stöden från Vinnova som gör det möjligt.” Säger AirForestrys vd Olle G.

Det handlar om två olika stöd från Vinnova, programmet ”Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)”, “Fossilfria mobila arbetsmaskiner – våren 2021” samt utlysningen “Uppskalning för en hållbar industri”.

Programmet ”Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)” är ett långsiktigt samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera aktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft specifikt för fossilfria arbetsmaskiner. AirForestry kommer använda det stöd man har beviljats för att göra integrerade systemtest i fält av ett elektrifierat, mer skonsamt skogsbruk.

Det andra stödet kommer från Vinnovas utlysning “Uppskalning för en hållbar industri” med syfte att utveckla nya metoder och strategier för skogsvården. Målet här är att utveckla en teknik som autonomt kan göra trädval vid gallring och utveckla gallringsprogram som optimerar skogen för ökad tillväxt och biologisk mångfald. Resultatet av detta projekt är viktigt för möjligheten att kunna gallra med drönare i kommersiell verksamhet. Pilotförsök kommer göras med AirForestrys plattform.

”Det är två bra projekt som vi nu får vara med och vara en del av under de närmsta åren. Genom att testa och utveckla vår teknik i fält har vi stor potential att komma vidare i processen med att börja använda våra drönare i kommersiell skogsverksamhet.” Avslutar Olle.