Press release
December 16, 2021

Sveaskog samarbetspartner till AirForestry

Redan i ett tidigt skede i AirForestrys utveckling har Sveaskog varit en viktig samarbetspartner. Nu fördjupas samarbete inför bolagets nästa utvecklingsfas.

Sveaskog äger 14 procent av den svenska skogsmarken och är därmed landets största skogsägare. Det gör dem till en viktig aktör inom skogsbruket med stort inflytande över dess utveckling.

AirForestry är ett innovativt bolag som använder eldrivna drönare för att skapa framtidens hållbara, långsiktiga och effektiva skogsbruk. Från start har Sveaskog varit en viktig partner som bistod med nyckelkompetens samtidigt som man var ett bollplank i att ta fram tidiga prototyper av AirForestrys tekniska lösningar.

AirForestrys vd Olle Gelin berättar:

”Sveaskog har varit med från ritbordet till där vi är idag. De såg värdet i vår innovation från dag ett och har skapat enorma möjligheter för ett startupbolag som AirForestry att lyckas med den tekniska utvecklingen. Dels genom att låta oss testa vår teknik i deras gallringsskog, dels genom att bidra finansiellt för att kunna ta fram prototyper i tidigt skede. Vi är väldigt glada att kunna samarbeta med Sveaskog som delar våra visioner om ett hållbart skogsbruk.”

AirForestry har skapat en lösning för gallring av skog från luften. Gallring är en central metod inom skogsbruket, mindre träd tas bort för att ge plats åt de starkare träden så att de kan växa sig större. Eldrivna skördedrönare styrda från en operatörsstation gör det möjligt att gallra skog utan att skada mark eller omkringliggande träd. Detta innebär en enorm skillnad vad gäller belastning på skogsmiljlön och klimatet jämfört med dagens gallring som utförs med tunga markgående maskiner som i regel är dieseldrivna.

Samarbetet med Sveaskog kommer fördjupas under kommande år.

”Vi i Sveaskog vill vara ledande inom hållbart skogsbruk och vi vill vara med och stötta och utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder i skogsbruket. Det AirForestry gör är just en innovation för framtidens skogsbruk, säger Anders Järlesjö, skogsteknisk chef på Sveaskog.”