Nyheter
oktober 21, 2022

AirForestry sätter skogsbruk och teknisk innovation i fokus på prestigefull lista

Idag kan AirForestry, som utvecklar högkapacitetsdrönare för skogsgallring, berätta att företaget utnämnts som ett av totalt 33 tekniska innovationsbolag på den tunga tekniktidningen Ny Tekniks 33-lista 2022.

Företagen på 33-listan är från många olika teknikbranscher men har enligt Ny Teknik en viktig sak gemensamt — en stark egen teknisk innovation med potential att förändra sin bransch och nå internationell framgång.

– Att vi får ta plats på Ny Tekniks lista över de mest innovativa teknikbolagen i Sverige är hedervärt. Jag är framförallt stolt att teknisk innovation inom skogsbruket uppmärksammas när skogen är en nyckel för att lösa några av vår tids stora utmaningar, säger Olle Gelin, vd och medgrundare till AirForestry.

Den tekniska utgångspunkten för AirForestrys uppfinning är att förflytta skogsbruket till luften. Istället för att hantera träd med maskiner som väger flera ton och ger markskador kan drönaren gallra träd och skräddarsy skogen utifrån behov. Att effektivisera skogsbruket leder till ökad lagring av koldioxid, bibehållen biologiska mångfalden, ökad motståndskraft mot klimatförändring samtidigt som det ger mer produktiva skogar.

Den unika eldrivna gallringsdrönaren kvistar av, kapar stammen och lyfter sedan med sig trädet till en väg där timmerbilarna kan lasta. Det tar bara några sekunder.

– Tillsammans med skogsbolagen och skogsägare har vi nu möjlighet att ta skogsbruket till en helt ny nivå. Redan i början av nästa år räknar vi med att gallra vårt första träd. Vi har precis börjat vår resa och jag ser fram emot fortsättningen, fortsätter Olle Gelin.

Ny Teknik har presenterat 33-listan varje år sedan 2008 och syftet är att lista de bästa, mest innovativa och heta unga teknikbolagen på en och samma lista. Listan tas fram av Ny Tekniks egen redaktion och ska uppfylla följande kriterier: företaget är baserat på en egenutvecklad innovation, är max sju år, svenskt och ej noterat på någon handelsplats. Företagen bedöms också utifrån hur innovationen eller processer förhåller sig till FN:s hållbarhetsmål.

Hela 33-listan 2022 från A till W:
Airforestry
Algo DX
Alix Labs
Altris
Argus Eye
Audiodo
Avassa
Brinja
Corsmed
Elypta
Everdrone
Grafren
Greeniron
Heart Aerospace
Hypex Bio
Imogo
Indicio Technologies
Indivd
Ipercept Technology
Lundoch Diagnostics
Mavenoid
Mimbly
Modvion
Nitrocapt
Nordamps
Peafowl Solar Power
Percy Roc
Qoitech
Sally R
Stilride
Stratipath
Validio
Wavr

Om AirForestry

AirForestrys banbrytande teknologi gör det möjligt att gallra skog på ett helt nytt sätt, från luften. Företagets innovation gör det möjligt att bedriva ett fossilfritt, hållbart och mer kostnadseffektivt skogsbruk. Bolaget har tillstånd från Transportstyrelsen att flyga gallringsdrönare och nästa steg är att lansera skarpt på marknaden. AirForestry grundades 2020 och har sedan starten ett nära samarbete med Sveaskog och stöttas av Vinnova.