Pressmeddelande
februari 22, 2023

AirForestry säkrar finansiering på 30 miljoner

AirForestry, en innovativ aktör inom hållbar teknik, meddelar idag att bolaget har stängt en framgångsrik finansieringsrunda genom en konvertibel på 30 miljoner SEK från framstående investerare bl.a Fredrik Jung Abbou, Anna Belfrage, Claudia Olsson, Karin Forseke och Peter A. Jörgensen samt Alessandro Pace från Cloudbreak VC. Denna framgångsrika finansieringsrunda i kombination med finansiering från Länsförsäkringar Uppsala och Vinnova bidrag säkerställer att AirForestry har den nödvändiga finansieringen för att fortsätta sin tillväxt och utveckling.

Investeringen visar på starkt förtroende för AirForestrys unika teknik och värdeerbjudande, som är inriktad på att främja hållbarhet och miljömedvetenhet. Bolaget har en stark vision om att revolutionera branschen och den nya finansieringen ger AirForestry de resurser som krävs för att uppnå dessa mål.

Vi är mycket tacksamma för det starka stöd vi har fått från våra investerare, säger Olle Gelin, VD och medgrundare på AirForestry. Denna finansiering kommer att göra det möjligt för oss att accelerera vår tillväxt och ta stora steg närmare vårt mål att göra en positiv skillnad i världen.

AirForestry har en dedikation till att främja hållbarhet och miljömedvetenhet och ser fram emot att fortsätta samarbeta med sina samarbetspartners för att nå sina mål. Bolaget har en stark position inom sin bransch och den nya finansieringen ger ytterligare möjligheter för AirForestry att förverkliga sin vision.

AirForestrys framgångsrika finansieringsrunda är en milstolpe för bolaget och visar det starka förtroende som investerare har för AirForestrys unika teknik och affärsmodell. Bolaget ser fram emot att fortsätta sin tillväxt och utveckling med stöd från dessa investerare.