Pressmeddelande
april 28, 2022

AirForestry får tillstånd att flyga utomhus med sin stora drönare – Transportstyrelsen ger tummen upp.

AirForestry har nått en avgörande milstolpe och kan nu flygtesta sitt drönarsystem som kommer användas för att gallra träd från luften. Transportstyrelsen har utfärdat tillstånd för bolaget att flyga sin stora drönare på sin testarena öster om Uppsala.

Med egenutvecklade drönare som kan skörda träd från luften vill AirForestry bana väg för nya skonsamma och hållbara metoder att vårda och bruka skogen. Företagets stora gallringsdrönare mäter 6,2 meter och utvecklas för att gallra skog.

Ett centralt moment för företaget var att få påbörja testflygningar med drönaren utomhus, varför man tidigt började arbeta med ansökan för tillstånd. Transportstyrelsen beviljade tillståndet i april i år.

”Att kunna genomföra test- och utvärderingsflygningar utomhus är ett mycket viktigt steg för oss. Att vi fick vårt tillstånd så snabbt, och för en så stor drönare som vår, visar på vilken hög trovärdighet vår flygverksamhet har och att vi har jobbat på rätt sätt från början. Både med vår tekniska utveckling och flygoperativt.” Det säger Mauritz Andersson, CTO och en av grundarna av AirForestry.

Transportstyrelsen har beviljat AirForestrys ansökan om operativ auktorisation för verksamhet med obemannade luftfartyg, för specifik kategori enligt SORA. Tillståndet gäller för företagets avspärrade testarena öster om Uppsala. Det är endast ett fåtal andra bolag som har tillstånd för att flyga med drönare i denna storleksklass.

Paul Carbonnier är utbildad pilot och har varit i flygbranschen sedan 90-talet, han är idag AirForestrys Head of Flight Operations och kommer vara ansvarig för bland annat strukturer, rutiner och ansvarsområden för företagets flygoperationer. Han poängterar vikten av att bygga in flygsäkerhet i ett tidigt skede.

Marknaden och användningen av UAS, unmanned aerial systems, växer explosionsartat både i och utanför Sverige och vi är bara i början av utvecklingen. Det är väldigt spännande att få arbeta med dessa frågor hos AirForestry, som är ett av de globalt ledande företagen inom sitt område.”

AirForestry har även fått stöd av Vinnova i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) samt Uppskalning för en hållbar industri.